By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2006, č. 273, 28. 12. 2006-14. 1. 2007, s. 10-13
Annotation: Články o postavení médií v naší společnosti.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 60-65
Annotation: Rozhovor se sociologem médií J. Mackem o polarizaci české společnosti a nových médiích; připojena biografická poznámka (s. 65); s fot.
Article
3
by Deuze, Mark, 1969-
Published Praha : Karolinum, 2015.
Annotation: Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci "života v médiích"; přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie jako něčeho,...
Book
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 275, 26. 11., příl. Salon, č. 948, s. 5
Salon. -- 2. 12. 2015
Annotation: Esej. V úvodu se autorka zamýšlí nad čtivostí literatury, kritizuje často hysterické reakce na masovost (mainstreamovost) literatury. Mediální...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 15. 7., s. 16
Annotation: Článek o nových nedělních novinách.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 22. 7., s. 16
Annotation: Článek o časopisu, který vyšel poprvé v listopadu 2003.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 2, 15. 2., s. 5-6
Annotation: Přetisk polemiky R. Hradila názory vyjádřenými v článku K. Hvížďaly "Co ohrožuje média v roce 2010" v Hostu č. 9-2010 a reakce K. Hvížďaly.
Article
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 26, 2008, č. 79, [léto], s. 82-92
Annotation: Esej v tematickém čísle; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 82).
Article
9
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2013, č. 425, 16. 10., s. 20-22
Annotation: Rozhovor v čísle, jehož tématem jsou média.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o bulváru a bulvarizaci médií.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 242, 17. 10., příl. Salon, č. 843, s. 5
Salon. -- 23. 10. 2013
Annotation: Rozhovor o současné české mediální scéně.
Article
12
Annotation: Sborník úvah politologů, sociologů, filozofů, umělců a novinářů na dané téma, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 34, 22. 8., s. 7
Annotation: Úvaha v rubrice Literární zápisník.
Article
14
by Knížák, Milan, 1940-
Published Praha : Votobia Praha, 1998
Annotation: Dvě práce M. K.: Mezera mezi médii jako nové médium (s. 7-70, teoretická část doktorandské práce na AVU); Jeden z možných postojů jak být...
Book
15
by Verner, Pavel, 1952-
Published Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Učebnice zpracovaná pro studium sociální a mediální komunikace nabízí přehled dějin českého a světového novinářství.
Book
16
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 1, 1995, č. 57, 18.-20. 7., s. 18
Annotation: Úvaha o masmediích a braku.
Article
17
online
In: Kašpar [samizdat]. -- R. 1981, č. 2, s. 41-52
Annotation: Překlad jedné kapitoly z knihy Jak rozumět médiím.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 45-50
Annotation: Úvahová glosa o fenoménu singlového vydávání písní v oblasti populární hudby, který je v současnosti díky nástupu nových médií (CD) na...
Article
19
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2013.
Annotation: Výbor z esejistických textů U. Eca vzniklých v posledním desetiletí.
Book
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 32, 8. 8., s. 20-21
Annotation: O současném nadužívání slova "příběh" (které autor chápe primárně jako literárněvědný termín), především v médiích.
Article