By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Směna. -- Roč. 5, 1952, č. 5, 27. 2., s. 6-7
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [9], listopad, s. [2]-[6]
Annotation: Esej o mýtu. Napsáno na žádost Hessenského rozhlasu.
Article
3
4
online
Webarchiv
In: Jednou nohou - Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. [5-7]
Annotation: Úvaha nad rolí mýtu v moderním veřejném mínění, umělecké tvorbě a publicistice.
Article
5
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 4, 1992, č. 7, s. 2-3
Annotation: Studie.
Article
6
by Rak, Jiří, 1947-
Published Jinočany : H & H, 1994.
Annotation: Studie mapující kořeny a funkce českého historického mýtu, s úvodem a s kapitolami Národ veliký ve slávě i utrpení, Dědictví svatého Václava,...
Book
7
8
by Kerényi, Karl, 1897-1973, Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Published Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995.
Annotation: S bibliografií, rejstříkem a ediční poznámkou (s. 231).
Book
9
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 235, 25. 8., s. 1-2
Annotation: Ukázky z knih, v nichž jsou různé nesprávné nebo vybájené zprávy o Čechách.
Article
10
by Segal, Robert Alan, 1948-
Published Praha : ExOriente, 2017.
Annotation: Monografie seznamuje s možnými teoretickými přístupy ke zkoumání a výkladu mýtu napříč nejrůznějšími vědními obory; pojednává o sporu...
Book
11
by Máchal, Jan, 1855-1939
Published Olomouc : Votobia, 1995.
Annotation: S autorovým úvodem O pramenech bájesloví slovanského (s. 3-11) a s částmi: Duchové (s. 13-150), Bohové (s. 151-212); se slovníčkem méně známých...
Book
12
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5720, 1959/1960, s. 116-122
Annotation: Článek rozebírá Starý zákon z hlediska židovské a antické mytologie, historie, umění a funkce zde obsažených textů.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 20, 3. 12., s. 12
Annotation: Úvodní text (nazvaný Novodobé mýty) k sérii fejetonů napsaných pro Český rozhlas (zde otištěny dva - Přirozený nepřirozený svět anebo...
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 6. 1., s. 60-63
Annotation: Stať.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 24
Annotation: O demokratizaci konspiračního myšlení u nás po r. 1989, a to zejména díky internetu. Pokračování seriálu, který se zabývá folklorem.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +124, 2008, č. 1, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 4, s. 37-43
Annotation: Studie o přítomnosti mýtu v naší současné kultuře; vychází z rozboru tří postojů, které podle autora určují způsob uvažování o mýtu:...
Article
18
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [1], 2015, č. [6], červen, s. 64-70
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 190-195
Annotation: Úvaha o mýtech jakožto dotýkajících se "existenciálních realit a vazeb" a jejich vztahu k vědeckému zkoumání.
Article
20
by Poláková, Jolana, 1951-
Published Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 1997
Annotation: S Úvodem (Schematický nárys klíčových pojmů), s. 6-12, a mj. s oddíly: Myšlenkové tvoření v oblasti kulturní tradice (s. 33-76, s kapitolami:...
Book