By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 235, 26. 8., s. 3
Annotation: O významu vedení kronik v obcích. - Článek podepsán řeckým písmenem omega.
Article
3
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 3, 2006, č. 2, s. 28-35
Annotation: Studie.
Article
4
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2009, č. 19, prosinec, s. 110-113
Annotation: Esej.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 8, 22. 2., s. 16-17
Annotation: Úryvek z připravované knihy Citlivé město; v čísle s tématickým nuzvem Prostor města.
Article
6
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 27, prosinec, s. 52-56
Annotation: Esej s příklady literárních děl; v rubrice Dílna.
Article
7
In: Pražský sborník vlastivědný. -- ISSN 0551-9179. -- R. 1963, s. 54-59
Annotation: O odrazu periférie města v dílech našich spisovatelů.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 165, 17. 7., s. 3
Annotation: Fejeton o Liberci současnosti a minulosti.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 278, 29. 11., s. 4
Annotation: Fejeton o návštěvě Prahy.
Article
10
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 49], jaro 1988, s. [8]
Annotation: Tři krátké črty se společným tématem - kámen ve městě, v různých podobách. Od chodníku po monumenty.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 153, 2. 7., s. 5
Annotation: Fejeton o vybombardovaném Berlíně.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 316-359, 14. 11.-30. 12., Příloha
Annotation: Uvedený román vycházel na pokračování v: Národní listy v časovém období od 14. 11. 1916 do 30. 12. 1916.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 307, 25. 12., s. 5
Annotation: Fejeton.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 55, 24. 2., s. 2
Annotation: Fejeton, mj. o literární tradici Vodňan.
Article
15
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 67, 2017, č. 3, s. 316-323
Annotation: Referát o 35. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy (4.-5. 10. 2016), jejímž tématem byla problematika městského dějepisectví...
Article
16
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [47], podzim/zima 1987, s. [12]
Annotation: Črta o procházce Prahou, která se mění v kulisy a ne v místo pro život a místo města se proměňuje v pouhý model města.
Article
17
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 9, 2005, č. 7/8, s. 60-64
Annotation: Esej o mýtu města.
Article
18
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 9, 2005, č. 7/8, s. 114-123
Annotation: Překlad anonymního latinského spisu z 11. století Mirabilia urbis Romae.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 53, 1913, č. 259, 21. 9., s. 9-10
Annotation: Referát o knize: Winter Zikmund, Zlatá doba měst českých. Vyšlo v edici Česká knihovna zábavy a poučení, J. Otto, Praha 1913. (města).
Article
20
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2009, č. 19, prosinec, s. 129-135
Annotation: Studie.
Article