By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [3], březen, s. [10]-[20]
Annotation: Esej. Zkrácený překlad z německého sborníku maďarských spisovatelů o soudobém Maďarsku. Autorem předmluvy a překladu je JM.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1966, č. 334, 4. 12., Příloha, s. 2
Annotation: K odhalení pomníku básníku a revolucionáři G. C. v Nových Zámcích u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 39, 26. 9., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 3, s. 43-52
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 52), básnickými a prozaickými texty Z.T. (s. 194-214) a statí překladatelky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 94, 22. 4., příl. Umění a kritika, s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor; s ukázkou z jeho esejistické knihy Hrách na zeď (s. 18).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 165, 18. 7., s. 16
Annotation: Rozhovor s německy píšící maďarskou autorkou u příležitosti českého vydání jejího románu Den co den.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 21, 27. 5., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s bývalým diplomatem a překladatelem české literatury.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 16, 30. 9., s. 9
Annotation: Rozhovor s maďarským dramatikem a prozaikem, mj. o jeho vztahu k české literatuře.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 13, 23. 5., s. 2
Annotation: Referát o pobytu sedmi redaktorů maďarských literárních časopisů u nás.
Article
10
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 26, 1977, č. 24, 22. 11., s. 10
Annotation: K otištěné povídce.
Article
11
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 4, 20.-26. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor během spisovatelovy návštěvy Prahy v prosinci 1996 u příležitosti vydání jeho děl Kurátor - Zakladatel města (Bratislava, Kalligram...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 9
Annotation: O setkání českých spisovatelů s maďarským autorem v sálku Maďarské kulturního střediska v Praze 8. 3.; s portrétní kresbou I. Ö.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 1, 16. 2., s. 85
Annotation: Nekrolog maďarského prozaika, dramatika a esejisty, nevydávaného v Čechách.
Article
15
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 6-8
Annotation: Životopisný článek o maďarském básníkovi, který žil v letech 1927-1928 v Liberci; na s. 8 otištěna jeho milostná báseň, kterou přeložil...
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 4, 18. 12. 2006, s. 1, 5
Annotation: Rozhovor v "maďarském" čísle Babylonu.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 1, s. 50-51
Annotation: Rozhovor s maďarským bohemistou.
Article
18
19
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 15, 1979, č. 5, září/říjen, s. 9-10
Annotation: Medailon; zejména o jeho působení ve Skalici.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 40, 6. 10., s. 11
Annotation: Medailon.
Article