By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 8, říjen, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1968, č. 48, 26. 11., s. 4
Annotation: Recenze výboru z básní maďarských spisovatelů žijících na Slovensku.
Article
3
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 20, 21. 1., odpolední vydání, s. 8
Annotation: Antologii československých maďarských básníků (ze Slovenska a Podkarpatské Rusi) vydal: Samu Wallentinyi: Uj magyar líra, a szlovenszköl és...
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 4, duben, s. 93-94
Annotation: Rozhovor s básníkem za jeho pražské návštěvy v listopadu 1984; v rubrice Host LM.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 140-142
Annotation: Medailón k 90. výročí narození 17. 11.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 25, 25. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 8-9
Annotation: Rozhovor s básníkem, překladatelem české poezie.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 8, s. 961-966
Annotation: Studie o překladech poezie Sándora Petöfiho u příležitosti vydání překladu antologie Anatolije Gidaše "Petöfi!.
Article
8
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 142, 18. 6., s. 6
Annotation: O sbírce básní maďarského básníka: Kelembéli Alexandr "Spí vesnice", která vyšla v Košicích a byla hned zabavena.
Article
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8, 2016, n. 2, s. 107-109
Annotation: Recenze monografie Z. Csehyho.
Article
10
In: Máj. -- Roč. 1, 1902/1903, č. 6, 31. 10. 1902, s. 84
Annotation: O debatě v uherské akademii věd o Starých maďarských zpěvech, vydaných: Samogy A. a o Karacsayově kodexu.
Article
11
In: Tribuna. -- Roč. 1, 1919, č. 7, 8. 2., s. 3-4
Annotation: Za odstranění: Petöfi Sándor pomníku v Bratislavě.
Article
12
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 11, 1978, č. 230, 22. 11., s. 3
Annotation: O I. Forbáthovi a I. Moyzesové.
Article
13
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-5-2. -- R. 2014/2015, č. 9, s. 16-17
Annotation: Medailon maďarského básníka, který strávil v Liberci školní rok 1927/1928. S otištěnými fotografiemi (mj. pamětní desky na zdi budovy Střední...
Article
14
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 2, 1948/1949, č. 1, s. 43-45
Annotation: Edice českého "Szózatu", revoluční písně, a srovnání s básní B. Pešky, pravděpodobného překladatele původní maďarské verze.
Article
15
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 2, 1948/1949, č. 1, s. 43-45
Annotation: Edice českého "Szózatu", revoluční písně, a srovnání s básní B. Pešky, pravděpodobného překladatele původní maďarské verze.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 93, 1978, č. 77, 1. 4., Příloha, s. 3
Annotation: O recepci díla S. P. u nás v 19. století; s ukázkami z překladů jeho básní, zvláště J. Nerudy.
Article
17
In: Časopis Matice moravské. -- Roč. 16, 1892, č. 2, s. 106-114; č. 3, s. 199-209
Annotation: Článek; píseň Siladi a Hadmaži je uherská balada, již J. Kollár označil za slovenskou, začež byl maďarskými literárními historiky obviněn...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 516-518
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 90-94
Annotation: Autorský komentář k překladu básně S. Borbélyho.
Article
20
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 7, 1. 9., s. 548-549
Annotation: O zastoupení P. Bezruče v maďarských antologiích české poezie; s úryvky ze dvou dopisů P. Bezruče R. Szalatnaimu z roku 1938.
Article