By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 1, 1946, č. 1, 15. 4., s. 7-23.
Annotation: Programová kritická stať, jež otvírá první číslo nově vycházejícího časopis Listy.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 236, 13. 10., s. 4.
Annotation: Článek.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 37, 12. 2., s. 4
Annotation: Úryvek z prvního dílu "Dějin národa českého".
Article
4
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 3, 25. 3., s. 213-217
Annotation: Studie o marxistické estetice v padesátých letech.
Article
5
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 5, 1968, č. 2, červen, s. 131-136
Annotation: Článek k redakční diskusi časopisu Estetika.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 8, říjen, s. 24-26
Annotation: Polemika s kritiky marxismu z let 1968 - 69.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 16, 21. 4., s. 5
Annotation: Esej; se závěrečnou redakční výzvou k diskusi.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 54, 29. 12., s. 3
Annotation: Esej v rubrice Diskuse a polemiky; s mezititulky Filosofie a ideologie, Theorie a propaganda.
Article
10
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 8, [1981], s. 25-26
Annotation: Úvaha o smyslu lidské existence a reprezentaci totality v náboženství, filozofických směrech, politologii a sociologii.
Article
11
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 2, 1946, č. 37, 14. 9., s. 589
Annotation: Glosa k debatě o materialismus a idealismu, která je vedena mj. v Tvorbě.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 3, 1948, č. 1, 21. 10., s. 16-26.
Annotation: J. Chalupecký se kriticky vymezuje proti averzi socialistických kritiků k modernímu umění, dále se věnuje vztahu umění a marxismu, umění a...
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [1]/[2], leden/únor, s. [32]-[38]
Annotation: Úvahy o marxismu a jeho československé podobě.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 20-24
Annotation: Politický komentář.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 8, 1973, č. 2, s. 10-11
Annotation: Přetisk výňatků z programového článku, uveřejněného 24. 1. 1973 v moskevské Pravdě.
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 8, 1973, č. 9, s. 24-25
Annotation: Článek o socialistické estetice a socialistickém realismu.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 29, 16. 7., s. 675-676
Annotation: Marxistická literárněteoretická stať o úkolech soudobé literatury, která má být zbavena idealismu a zabývat se současností. Autor rozlišuje...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 62, 14. 3., s. 5
Annotation: Ze semináře O úloze literatury a umění v současném ideologickém boji.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 18, 30. 4., s. 10
Annotation: O marxistickém pojetí kulturního dědictví.
Article
20
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 12, 1967, č. 4, říjen, s. 193-196
Annotation: Studie; mj. o marxistickém přístupu k avantgardě.
Article