By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 44, 19. 11.
Annotation: Básně.
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 8, 1. 6., s. 53-64
Annotation: Otisk překladu studie, původně otištěné v Journal of Popular Culture v roce 1988. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o WF.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 11, 18. 3., s. 1
Annotation: O umění pro masy a umění pro intelektuály.
Article
5
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 3, s. 3-4
Annotation: Esej.
Article
6
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 5. 7. 2012
Annotation: Recenze; připojena poznámka o sborníku "Vějíř".
Article
7
by Hall, Stuart, 1932-2014, Whannel, Paddy, 1922
Published Durham ; London : Duke University Press, [2018].
Annotation: Monografie se zabývá kontextualizací populárního umění v rámci historie kulturních studií a analyzuje populární kulturu dvacátého století;...
Book
8
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 8, 1. 6., s. 72-73
Annotation: Článek o roli populární kultury v rámci společensko-politických změn v Československu po roce 1989.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 5, s. 32-39
Annotation: Studie o populární literatuře, vymezení pojmu, rozdíl mezi "vysokým" a "nízkým" uměním, masová kultura.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 236-246
Annotation: Studie věnovaná možnostem výzkumu zkušenosti širokých vrstev neelitních obyvatel českých zemí a nejvhodnějšímu pramenu k jejich výzkumu...
Article
11
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 292-292
Annotation: Úvodní komentář k překladu rozhovoru J. Galba s J. Fiskem, původně otištěnému v časopise Border / Lines č. 20/21 (1991).
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2017
Annotation: Úryvek z knihy, kterou vydává nakladatelství Pistorius & Olšanská, popisuje vývoj od tradiční lidové po moderní populární kulturu; s úvodní...
Article
13
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 22. 8. 2018
Annotation: Zpráva o vydání 10. ročníku sborníku české mangy a komiksů "Vějíř".
Article
15
16
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2013, č. 11/12, s. 127-129
Annotation: Referát o workshopu Brak v literatuře, vědě a populární kultuře (Filozofická fakulta UK, 22.-23. 11. 2012).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 50, 5. 12., s. 7
Annotation: Glosa o tom, jak je psaní pro dramatiky, spisovatele a scénáristy drogou a vášní a k jakým cílům se snaží dojít (populární x vysoká kultura).
Article