By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci : výbor z díla. -- ISBN 978-80-7470-277-8. -- S. 20-23
Annotation: Předmluva-laudatio k výboru ze studií L. Uhlířové předkládající a interpretující po vzoru její práce v matematické formalizaci grafy jejího...
Book Chapter
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 90-91
Annotation: Vzpomínka.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 27, 1966, č. 4, listopad, s. 364-370
Annotation: O zjišťování autorství metodou matematické lingvistiky.
Article
4
Annotation: Sborník obsahuje mj. studie o kvantitativní charakteristice textu dosvědčující národní obrození jako dobu vzniku RKZ, o obtížnosti textů Poselkyně...
Book
5
In: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci : výbor z díla. -- ISBN 978-80-7470-277-8. -- S. 15-18
Annotation: Předmluva-laudatio k výboru ze studií L. Uhlířové pojednávající o působení vědkyně v oddělení matematické lingvistiky Ústavu pro jazyk...
Book Chapter
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 4, prosinec, s. 357-373
Annotation: Podrobný výklad různých lingvistických škol a přístupů k jazykovému systému.
Article
7
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 4
Annotation: Nekrolog; připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu.
Article
8
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 157, 10. 7., příl. Orientace, s. 15
Orientace. -- 14. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s versologem P. Plecháčem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 4-6
Annotation: Nekrolog literárního historika, bohemisty, indologa, editora P. Holmana, který se zabýval též básnickým dílem O. Březiny a ediční přípravou...
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, s. 1-5
Annotation: Překlad redakčního článku z časopisu Voprosy jazykoznanija (1956, č. 4).
Article