By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"matematika" » "tematika"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 231, 3. 10., s. 1-2
Annotation: Úvaha o matematice.
Article
2
by Vašák, Pavel, 1941-2011
Published Praha : Čs. spisovatel, 1986.
Annotation: Studie s kapitolami Úvod, Matematika a literatura: historie, Literatura a rozvoj vědy a techniky, Umělecká metafora a vědecká hypotéza, Závěr.
Book
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 231, 9. 10., s. 1-2
Annotation: Fejeton o pedagogickém potenciálu matematiky.
Article
4
Published Brno : Moravské zemské muzeum, 1947-1948.
Serial
5
In: Matematika ve škole. -- ISSN 0461-3910. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 4, prosinec 1962, s. 234-235
Annotation: O vztahu českých spisovatelů k matematice.
Article
6
Published Praha : J. Otto, 1891-1914
Serial
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, s. 84-85
Annotation: Poznámka k výpočtu pravděpoodbnosti, že se mezi devíti členy SIE vyskytnou dva lidé se stejným datem narození.
Article
8
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 11, [16. 11.], s. 2
Annotation: O zkušenostech s internetovým programem WWW firmy MA Media.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 2, říjen, s. 147-149
Annotation: Úvaha o matematickém příkladu týkajícím se pravděpodobnosti, že v určité skupině lidí se najdou dva, kteří mají stejné datum narození.
Article
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 64, 2016, č. 4, srpen, s. 491-492
Annotation: Úvodník k monotematickému bloku věnovanému P. Vopěnkovi.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 21, 21. 5., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 42, 1986, č. 182, 5. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 236, 2. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 3, březen, s. 76-81
Annotation: O užití matematiky a logiky v literární vědě.
Article
15
In: Union. -- R. 1850, č. 70, 7. 2., s. 2
Annotation: Krátké sdělení, že v Brně vyšel německo-český slovník z oboru elementární fyziky a matematiky, určený k výuce na gymnáziích.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 24, 14. 6., Příloha, s. 1-4
Annotation: Úvaha o exaktnosti literární vědy (vědy o umění) a užití matematiky v této oblasti.
Article
17
In: Prager Zeitung. -- R. 1853, č. 5, 6. 1., s. 3
Annotation: List Bohemia uveřejnil nekrolog za: Fähnrich Antonín, profesora na vyšším gymnáziu v Jičíně; pisatel zvlášť oceňuje Fähnrichovu českým...
Article
18
In: Časopis Českého musea. -- Roč. 58, 1884, sv. 2, s. 315-319
Annotation: V roce 1884.
Article
19
Published Praha : J. Otto, 1871-1921
Journal
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 2, s. 95-101
Annotation: Poznámky k historii a současnosti matematiky se všemi jejími vrcholnými představiteli a mysliteli, vyplývající z četby knihy E. Coleruse "Od...
Article