By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 8
Annotation: Úvaha nad krizí současných médií.
Article
2
by Wilke, Jürgen, 1943-
Published Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2008.
Annotation: Monografie představuje historii médií od jejich počátků až do 20. století a popisuje vývoj publicistiky tištěných médií, filmu a rozhlasu;...
Book
3
by Ježek, Vlastimil, 1963-, Jirák, Jan, 1958-
Published Praha : Akademie múzických umění, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Příručka k oboru mediální praxe a teorie; - mj. s oddílem Média a kultura (s. 113-127, s kapitolami: Česká kulturní periodika a weby; Česká...
Book
4
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Soubor článků, studií, esejí a přednášek U. Eca věnovaných médiu televize z období let 1956-2015; s úvodem a doslovem editora, bibliografií,...
Book
5
by Císař, Jan, 1932-2021
Published Praha : NAMU, 2016.
Annotation: Monografie předního českého divadelního teoretika a historika Jana Císaře představuje fundovaný a zároveň čtenářsky přístupný teoretický...
Book
6
In: Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. -- ISBN 978-80-244-5688-1. -- S. 127-134
Annotation: Studie pojednává o interakci mezi tvůrci fanfikce a autory původního obsahu, přičemž se soustředí na tzv. femslash tvorbu (fanfikci tematizující...
Book Chapter
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 200-204
Annotation: Esej s tématem intelektuál v současném světě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 200).
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 6. 2008
Annotation: Rozhovor s K. Hvížďalou u příležitosti vydání jeho nové knihy "Restaurování slov" o žurnalistice a rozhovorech; připojena bio-bibliografická...
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 4. 2008
Annotation: Recenze na soubor esejů K. Hvížďaly.
Article
10
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 124, 30. 5., s. [1]
Annotation: Anotace knihy řeholní sestry A. Pintířové "Padá mi to z nebe" a pozvánka na křest knihy.
Article
12
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 9, 25. 4., s. 5
Annotation: Autor ve svém článku kriticky hodnotí současnou podobu ceny "Magnesia Litera" a zvláště způsob a podobu předávání cen, které probíhá v...
Article
14
In: Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. -- ISBN 978-80-244-5688-1. -- S. 25-43
Annotation: Studie se zabývá mediální komunikací a vývojem publika směrem k vyšší participaci na mediálním obsahu v době digitálních technologií, přičemž...
Book Chapter
15
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 25. 2. 2011
Annotation: Rozhovor s bývalým ředitelem Národní knihovny V. Ježkem, mj. o rekonstrukci Národní knihovny a knihovních fondech; připojena bio-bibliografická...
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 19, s. 146-152
Annotation: Recenze.
Article
17
by Müller, Richard, 1977-, Chudý, Tomáš, 1976-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Karolinum, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie sbližující literární a mediální vědu se zabývá dějinami a teorií mediálního myšlení v kontextu literatury, kulturní...
Book
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 5/6, s. 108-112
Annotation: Esej o mediálním a informačním prostředí v době digitálních technologií. Autoři si všímají změn v komunikaci na globální úrovni, která...
Article
20
online
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 14. 9. 2020
Annotation: Komentář k některým výrokům, které padaly v českých médiích v souvislosti s úmrtím filmového a divadelního režiséra J. Menzela, mj. k...
Article