By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
Annotation: Skripta o vývoji české a slovenské literatury od počátků do současnosti.
Book
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 197, 19. 8., s. 5
Annotation: Recenze sborníku vzpomínek bulharských, českých a slovenských autorů.
Article
5
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 60, 1975, č. 25, 16. 7., s. 3
Annotation: Přehledový článek, týkající se též literárních dějin.
Article
6
7
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 4, 2005, č. 6, leden, s. 3-4
Annotation: Úryvky biografické prózy
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [10], prosinec, s. [58]-[64] ([1]-7)
Annotation: Vzpomínková próza.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 11/12, s. 41
Annotation: Vzpomínka z každodenního života.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 24, 29. 1., příl. Nedělní LN, s. 19
Annotation: O zveřejňování intimit a pikantností v současné memoárové literatuře; s dalšími články na monotematické straně Prastará potřeba drbu...
Article
11
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 20, srpen, s. 28-38
Annotation: Studie o pamětech.
Article
12
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 30, 25. 7., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 43, 21.-27. 10., s. 9
Annotation: Anketa s autory knižních rozhovorů.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 51/52, 19. 12.-1. 1., příl. Vánoce KT, s. 9
Annotation: Ukázky z nevydaného rukopisu M. Knotkové "Korálky dětství".
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [24], 2014, č. 2, 3. 1., příl. Čtení na víkend, s. I
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 2, 2003, č. 2, duben, s. 10-15
Annotation: Povídka.
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 140, 17. 6., příl. Styl pro ženy, s. 2-3
Styl pro ženy. -- 10. 8. 2014
Annotation: Rozhovor o psaní vzpomínkové knihy.
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 285, 8. 12., příl. Styl pro ženy, s. 34-35
Styl pro ženy. -- 4. 1. 2016
Annotation: Rozhovor o její autobiografické knize.
Article
20
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 71, 1973, č. 3, 20. 8., s. 218-232
Annotation: Zkrácená a přepracovaná studie z rozsáhlejšího pojednání.
Article