By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"metrika" » "retorika"
1
In: Krok. -- R. 1821, č. 3, s. 1-21
Annotation: Výňatek ze Šafaříkovi České metriky. Rozbor hexametru s citáty z českých i cizích autorů.
Article
2
In: Český časopis filologický. -- Roč. 3, 1944/1945, s. 103-105
Annotation: ...o poměr metriky k rhytmice v řecké poesii. Metrika a rytmika.
Article
3
In: Krok. -- R. 1821, č. 2, s. 1-32
Annotation: Uvedení. 1. Mluva básnická. 2. Krása poetickou mluvou. 3. Vysvětlení rytmu. 4. Vysvětlení libozvuku. 5. Vysvětlení hexametru. 6. Rozměr - metrum....
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 31. 10., s. 107-112
Annotation: Esej o básnické tvorbě 20. a 21. století. Autor se zamýšlí především nad verzifikací a podobách metrické stavby. Otázkám nastíněným v...
Article
5
In: Naše věda. -- Roč. 7, 1925/1926, č. 8/10, květen/červenec 1926, s. 158-161
Annotation: Král Josef: Beiträge zur griechischen Metrik. Pojednání. Praha, filosofická fakulta univerzity Karlovy 1925.
Article
6
In: Archiv für slavische Philologie. -- Roč. 28, 1906, s. 94-116, 292-305
Annotation: Pokračování článku z Archivu 27, 1905, s. 527-562; rozbor prosodie: Erben K. J. na podkladě básní ze sbírky Kytice; souhrnný přehled Erbenových...
Article
7
In: Věda česká. -- Roč. 1, 1914/1915, č. 1, leden 1914, s. 7-10
Annotation: Praha, Jednota českých filologů 1913. Král Josef.
Article
8
In: Česká včela. -- Roč. 5, 1880, č. 2, 25. 1., s. 28-32
Annotation: Od profesora J. Durdíka výklad základních pojmů prosodie a metriky; pojednání o časomíře a přízvuku jako základních principech veršotvorných;...
Article
9
In: Listy filologické. -- Roč. 22, 1895, s. 153-158
Annotation: Denisov M. A.: Dochmij. Glava z grečeskoj metriki. Moskva 1892; Denisov M. A.: Važnosť izučenija metriki v svjazi s kratkoj istoriej etoj nauki. Moskva...
Article
10
In: Prager Presse. -- Roč. 6, 1926, č. 285, 17. 10., příl. Dichtung und Welt, č. 42, s. 1-3
Annotation: Jakobson Roman, Základy českého verše. Studie. Praha, Odeon 1926. Též o osobitosti české metriky a o Jacobsonově přínosu k otázce české prozodie.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 733-738
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 5, únor 1970, s. 554-555
Annotation: Referát o květnové konferenci pořádané Instytutem badan literackich ve Varšavě.
Article
13
by Tomaševskij, Boris Viktorovič, 1890-1957
Published Praha : LIdové nakladatelství, 1970
Annotation: Monografie s kapitolami Co je poetika, Základy stylistiky, Srovnávací metrika, Tematika a Literární žánry.
Book
14
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 4, 1928, sv. 1, s. 148
Annotation: Zmínka o stati: Zich Otakar, Předrážka v českých verších in: Časopis pro moderní filologii 14/1928, str. 97.
Article
15
by Ibrahim, Robert, 1977-, Plecháč, Petr
Published Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2011.
Annotation: Sborník vydaný na památku M. A. Krasnoperove; - s úvodními texty věnovanými poctěné a s oddíly: Russian Verse (s. 1-189); European Verse (s....
Book
16
In: Listy filologické. -- Roč. 14, 1887, č. 2, s. 130-132
Annotation: Usener Hermann: Altgriechischer Versbau. Ein Versuch vergleichender Metrik. Bonn, M. Cohen u. S. 1887.
Article
17
In: Krok. -- R. 1821, č. 1, s. 33-64
Annotation: Celebrooke Hen. Thom. v Asiat. Researches Vol. X.
Article
18
Obsah knihy
Annotation: Monografie představuje současný stav oboru a zahrnuje všechny základní oblasti teorie verše: prozódii, rytmiku, metriku, rým a strofiku.
Book
19
Annotation: Komentované vydání čtyř prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry:...
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 398-408
Annotation: Studie se zabývá generativním popisem metrické normy českého sylabotónického verše vyloženým v monografii M. Červenky. Na základě jazykových...
Article