By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"moderna" » "moderni"
1
...moderna...
In: Das literarische Echo. -- Roč. 1, 1898/1899, s. 587-588
Annotation: Z obsahu posledních sešitů literárních časopisů (k 1. 2. 1899); v 1. sešitě 4. ročníku časopisu Nový život o příčinách největšího...
Article
2
...moderna...
In: Vlasť. -- Roč. 12, 1895/1896, č. 4, leden 1896, s. 412-413
Annotation: Negativní ohlas na programové prohlášení literární skupiny: Česká moderna, které bylo uveřejněno v říjnu 1895 v časopise: Rozhledy.
Article
3
...moderna...
In: Národní osvobození. -- Roč. 2, 1925, č. 239, 1. 9., s. 4
Annotation: K 30. výročí vydání výše uvedeného manifestu. O jeho splněném poslání. Česká Moderna.
Article
4
In: Čas. -- Roč. 15, 1901, č. 257, 17. 9., s. 6
Annotation: Prohlášení, že se nestotožňuje s: Katolická moderna.
Article
5
...moderna...
In: Das literarische Echo. -- Roč. 12, 1909/1910, s. 130-132
Annotation: Povšechná charakteristika české lyrické tvorby v letech 1908/1909, jež nepřinesla nic nového ani v díle, ani v osobnosti; její vývoj byl předznamenán...
Article
6
...moderna...
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 7, 1. 1. 1897, s. 330
Annotation: K zkomolenému výroku L. P., které nesprávně citovaly z článku Rozhledů č. 5, o katolické moderně. Katolická moderna.
Article
7
...moderna...
In: Prager Presse. -- Roč. 5, 1925, č. 288, 21. 10., odpolední vydání, s. 6-7
Annotation: Ein Manifest vor dreissig Jahren. Hodnocení manifestu: Česká moderna z r. 1895 jako duchovní přípravy českého národa k boji o dosažení samostatnosti.
Article
8
...moderna...
In: Moderní revue. -- Sv. 3, 1895, č. 2, 8. 11., s. 25-26
Annotation: Odsuzuje manifest: Česká moderna jako pokus o zmasovění a podřazení umění společnosti a hájící právo na individualitu a kosmopolitismus v...
Article
9
...moderna...
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 7, 1. 1. 1897, s. 320-321
Annotation: Ke sporu o: Katolická moderna. K. popírá možnost slučování obou pojmů, katolický a moderní. Závěrem upozorňuje, že původcem označení tohoto...
Article
10
...moderna...
In: Niva. -- Roč. 6, 1895/1896, s. 27-28
Annotation: K otištěnému prohlášení z 1. čísla Rozhledů připojen nepodepsaný komentář, zřejmě Roháčkův ("My, jako list belletristický..."), ve kterém...
Article
11
...moderna...
In: Rozhledy. -- Roč. 5, 1895/1896, č. 2, 25. 11. 1895, s. 65-67
Annotation: O důvodech vzniku: Česká moderna, její struktuře a jejím poslání.
Article
12
...moderna...
In: Vlasť. -- Roč. 12, 1895/1896, č. 6, březen 1896, s. 609-611
Annotation: O pokračování sporu realisticko-pokrokářského a o novém prohlášení: Česká moderna.
Article
13
...moderna...
In: Naše doba. -- Roč. 3, 1895/1896, č. 2, s. 176-177
Annotation: O prohlášení spisovatelů: Česká moderna proti mladočeské politice. Co je moderna. Proti vrchnímu vlastenčení.
Article
14
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Roč. 36, 1987, č. 34, s. 25-35
Annotation: O: Česká moderna, Moderní revue, Katolická moderna.
Article
15
...moderna...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Úvaha o umění tzv. druhé moderny, navracející dle autora člověka zpět k bezprostřední, autentické realitě skutečného světa (datováno v...
Article
16
...moderna...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 57, 1988, č. 1, s. 30-38
Annotation: Příspěvek v tematickém čísle věnovaném slovanským literaturám v období od osmdesátých let 19. století do první světové války.
Article
17
...moderna...
In: Český svět. -- Roč. 3, 1906/1907, č. 2, 2. 11. 1906, s. 24-25
Annotation: Program Č. S., zvláště o zveřejňování článků o moderním umění.
Article
18
...moderna...
In: Kulturní zpravodaj. -- ISSN 2336-6400. -- Roč. 4, 1927, č. 9/10, 7. 12., s. 270
Annotation: Z referátu o nových časopisech.
Article
19
...moderna...
In: Osvěta. -- Roč. 31, 1901, sv. 2, č. 7, s. 598-606
Annotation: Překlad stati Dr. : Gauze "Die Modernitätsmode" o moderních směrech v umění.
Article
20
...moderna...
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 40-42
Annotation: Odpovědi na otázky: 1. Kde je zakopána moderna?, 2. Existuje dnes v umění něco, co vynechat znamená nebýt in?
Article