By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pražské noviny. -- R. 1854, č. 273, 18. 10., s. 4
Annotation: ...monografii rytířů: Žďárští ze Žďárů na Kladně.
Article
2
In: Česká včela. -- Roč. 5, 1880, č. 16, 25. 8., s. 280
Annotation: Informace o připravovaném 2. vydání 1. dílu Slavína, sbírky životopisů předních mužů československých.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 630, 17. 12., s. 10
Annotation: O sbírce literárněvědných monografií Člověk a dílo, připravované: Státní nakladatelství, chystané práce.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 9. 2012
Annotation: Recenze knihy Kultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů.
Article
5
In: Lidové noviny. -- Roč. 17, 1909, č. 350, 21. 12., s. 4-5
Annotation: Zlatoroh. O sbírce ilustrovaných monografií, kterou vydává S. V. U. : Mánes v Praze. Svazek prvý...
Article
6
In: Čin. -- Roč. 9, 1937, č. 6, 25. 3., s. 49
Annotation: K poslednímu svazku díla "Tvůrcové dějin".
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 612, 1. 12., Příloha, s. 1-14
Annotation: Z kulturně historických monografií a sborníků byly v anketě nejúspěšněší tyto práce: sborník M. V. V., Co daly naše země Evropě a lidstvu,...
Article
8
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 1. 2012
Annotation: Recenze knihy H. Diesing "Český komiks 1. poloviny 20. století".
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 7. 2012
Annotation: Recenze knihy "Radil jsem se s vlky : setkání s kanadskými a americkými indiány".
Article
11
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 35, 1994, Heft 1, s. 216-217
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 54, 1914, č. 31, 1. 2., s. 10
Annotation: Referát o knize: Krejčí František Václav, Jaroslav Vrchlický. Edice Zlatoroh, Praha, Mánes 1913.
Article
13
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 6, léto, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1937, č. 10, 8. 4., s. 80
Annotation: Seznam životopisů a osobních monografií, spisy knihovny hlavního města Prahy, sv. 20, Praha 1936.
Article
15
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 24, 1987, č. 3, s. 201-202
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 8, 18. 4., s. 15
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 13, 27. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 6/7, červen/červenec, s. 363
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, prosinec, s. 4-5
Annotation: Ukázky z recenzí u příležitosti nového vydání titulní monografie (2. vyd., Praha : Československý spisovatel, 1961), publikovaných původně...
Article
20
In: Český svět. -- Roč. 23, 1926/1927, č. 22, 24. 2. 1927, s. 7
Annotation: O šedesátinách prof. : Tille Václav a o jeho monografickém a literárně-vědeckém díle.
Article