By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 2, 1947, č. 3/4, březen/duben, s. [20-22]
Annotation: Článek o socialistické morálce.
Article
2
In: Věda a život. -- Roč. 2, 1936, s. 1-6
Annotation: Státnost demokracie a mravnost.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 1, 3
Annotation: Esej.
Article
4
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [24], únor 1984, s. [7]
Annotation: Krátká čtenářská úvaha o morálce.
Article
5
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 4], 1984, [č. 1], duben, s. 25
Annotation: Krátké aforismy o životě.
Article
6
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1986, č. 1, s. 57-60
Annotation: Výňatek z knihy P. Sorokina - kapitola zaměřená na krizi etiky a práva.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 93, 20. 4., s. 5
Annotation: Glosa o poslání spisovatele.
Article
8
In: Otevřená hra : mezi surrealismem a surracionalismem : antologie tvorby Surrealistické skupiny v Československu 1969-1979 [samizdat]. -- S. 41
Annotation: Úvod ohlašující problematiku následujícího oddílu věnovaného erotismu; s datací 31.10.1976.
Book Chapter
9
10
by Mihule, Jaroslav, 1930-
Published Polička : Praha : Městská knihovna Polička ; Argo, 2015.
Annotation: Eseje o hudbě i obecnějších tématech; obsahuje rejstřík.
Book
11
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [180]-[182] (1-3)
Annotation: Fejeton o devalvaci lidských morálních hodnot; s přípiskem: Brno.
Article
12
In: Kulturní listy : Literatura, film, divadlo [samizdat]. -- Č. 1, r. 1984, s. [17]-[25]
Annotation: Čtvrtá kapitola z knihy "Umění žít" věnovaná fanatismu.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 27
Annotation: Na zdařilém uměleckém díle se podle autora podílí mnoho okolností, mj. umělcův morální postoj, ideové jasno, věrnost myšlence a zřetelný...
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 42, 20. 10., s. 22
Annotation: Článek o spisovatelích s ušpiněným morálním profilem.
Article
15
In: České slovo. -- Roč. 16, 1924, č. 160, 9. 7., s. 5
Annotation: O neoprávněnosti výtek, že současná literatura a divadlo jsou nemravné.
Article
16
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1986, č. 1/2, s. 166-172
Annotation: Autor nepovažuje morálku za závislou na křesťanství, k humanistickým hodnotám se můžeme hlásit, ačkoli se nehlásíme ke křesťanství; autor...
Article
17
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 2, 1947, č. 2, únor, s. 4-5
Annotation: Poznámky o soudobé mládeži z hlediska morálky.
Article
18
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 7, s. 3-25
Annotation: Esej o svobodě a morálce; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
19
by Sokol, Jan, 1936-2021
Published Praha : Malovaný kraj, 2016.
Annotation: Sbírka esejů a dalších textů; s předmluvou Zdeňka Pince, v níž vzpomíná mimo jiné i na dobu společného univerzitního působení, s výběrovou...
Book
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 13-19
Annotation: Úvahy na uvedené téma v diskusní rubrice.
Article