By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 1, 1987, s. 3
Annotation: Lyrická úvaha o vztahu autora k ženám; datováno 27. 7. 1987.
Article
2
3
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 1, s. 16
Annotation: Citáty z děl T. G. Masaryka "Sociální otázka II" a "Jak pracovat?".
Article
4
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 7, 12. 2.
Annotation: Ukázka z článku, publikovaného ve Světozoru 7. 10. 1905; připojena biografická poznámka.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 22. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 4a, [1982], mimoř. č. Halali, s. [31]-[35]
Annotation: Přednáška, v níž autorka ohledává společné rysy i rozdíly mezi láskou a lovem, přičemž volně přechází v povídku o vztahu lékařky a...
Article
7
In: Portrét ženy neboli Lego : Portrét muže - Aquila. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
8
In: Černá vdova. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (4. s. obálky).
Book Chapter
9
In: Recept na skvělý den. -- S. 134
Annotation: Doslov.
Book Chapter
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha o tom, zda (a jak) se liší literární tvorba, resp. psaní žen a mužů. Ve své úvaze autor vychází z podnětu D. Kovářové.
Article
11
by Benett, Eva
Published Praha : Motto, 2020.
Annotation: Deníkové blogové zápisky autorky se věnují převážně mezipohlavním lidským vztahům; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot....
Book
12
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 5, květen, příl. Harmonie života, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Sondy [samizdat]. -- Č. [4], 1978, říjen, s. [9]-[11]
Annotation: Deníkové záznamy, mj. o Dostojevského postavách.
Article
15
online
In: Slavia Occidentalis. -- ISSN 0081-0002. -- Roč. 71, 2014, č. 2, 2017, s. 191-195
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Anděl z Cejlu : sborník k nedožitým šedesátinám demiurga J. Nováka [samizdat]. -- S. [27]-[28]
Annotation: Vzpomínka na mnohočetný talent J. Nováka, zejména v oblasti filosofie, fotografie a vztahů se ženami; s poznámkou "Předneseno na novákovských...
Book Chapter
17
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 22, 2012, č. 1, s. 125-127
Annotation: Recenze.
Article
18
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 7-19
Annotation: Studie pojednává o procesu formování ženské spisovatelky na přelomu 19. a 20. století. Tento proces autor článku představuje na příkladu české...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 495-511
Annotation: Studie se zabývá korespondencí K. Havlíčka, do níž se promítají genderové stereotypy pol. 19. století. Nejvíce pozornosti je věnováno listům...
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Úvaha o genderovém složení porot soutěže o ceny Magnesia Litera.
Article