By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"muzea" » "musea"
1
In: Týdenník. -- Roč. 7, 1818, č. 25, 30. 6., s. 299-302
Annotation: Snahy o založení českého: Muzeum.
Article
3
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 29, 1979, č. 2, s. 389-446
Annotation: Systematicky uspořádaný soupis archivních fondů; mj. s oddílem Pozůstalosti, obsahujícím též inventáře spisovatelů novější doby.
Article
4
5
6
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 18-19
Annotation: O nutnosti promítnout nové poznatky z výstavy Velká Morava do expozice Památníku národního písemnictví.
Article
7
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 21
Annotation: O katalogu k výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
8
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 3, s. 157-162
Annotation: O organizaci jejich jednotlivých složek, mj. oddělení starých tisků, oddělení rukopisů a literárního archívu.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 216, 20. 9., s. 5
Annotation: Článek.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 140, 9. 9., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o několikadenním setkání pracovníků muzeí v PNP.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 35, 10. 2., s. 5
Annotation: O současném muzejnictví.
Article
12
In: Časopis Národního muzea. Oddíl věd společenských. -- Roč. 132, 1963, č. 1, s. 42-46
Annotation: Projev na slavnostním valném shromáždění 14. 12. 1962.
Article
13
In: Jeviště. -- Roč. 1, 1920, č. 44, 4. 11., s. 494-495
Annotation: O současném úsilí o založení divadelního: Muzeum.
Article
14
In: Jahrbücher. -- Roč. 2, 1831, č. 1, s. 115-117
Annotation: Oznámení, že se zakládá Musejní sbor pro českou řeč a literaturu, spolu s ním stanovy a fond, z něhož mají být vydávány dobré české...
Article
15
In: Věda a život. -- Roč. 7, 1941, s. 130-131
Annotation: Rozsáhlá péče se věnuje ochraně a úpravě staveb a památníků cenných historicky a umělecky, jakož i rozšíření a prohloubení obsahu místních...
Article
16
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá otázkou, do jaké míry jsou hmotné věci jako pozůstatky memorabilizovány a hrají roli svědků kulturně-historického...
Book
17
by Štouračová, Jiřina, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita, 1999
Annotation: Skripta, s oddíly: Základní pojmy, Světové archivnictví, České archivnictví a archivy, Archivní školství, Archivní praxe; s přílohami (mj.:...
Book
18
by Špét, Jiří, 1928-
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2003
Annotation: Druhé vyd. skript (1. vyd. 1979), s komentovaným soupisem Prameny a literatura (s. 7-9) a s kapitolami: Předpoklady vzniku muzeí, Období vzniku a...
Book
19
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 40, 2002, č. 3, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1979, č. 1, s. 15-16
Annotation: O nedostatečném zajištění pozůstalostí po spisovatelích v Polsku
Article