By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pražské noviny. -- R. 1857, č. 58, 8. 3., s. 4
Annotation: Návrh, publikovaný v Poslu, aby se při národních školách zakládaly musejní sbírky uměleckých a přírodních výrobků celého okolí, nalezla...
Article
2
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 17. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o návratu knihy o hebrejské gramatice z roku 1523 do Židovského muzea v Praze, kniha byla ztracena od nacistické okupace, s fot.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Článek o navrácení svazku o hebrejské gramatice do sbírek Židovského muzea v Praze.
Article
5
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 10, 1960, č. 1, s. 44-45
Annotation: Zpráva o přemístění fondů ve Slovenském národním muzeu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 13. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o návratu knihy o hebrejské gramatice do Židovského muzea v Praze.
Article
7
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Sv. 62, 2017, č. 1/2, s. 72-73
Annotation: Článek se věnuje fondům Muzea Komenského v Přerově.
Article
8
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 28, 2013, č. 1, s. 181-224
Annotation: Studie analyzující raněnovověkou rukopisnou kulturu v Čechách, založená na materiálech v Repertoriu rukopisů 17. a 18. století z muzejních...
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 163, 8. 7., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o komeniologických památkách v přerovském muzeu.
Article
11
by Hamanová, Růžena, 1942-, Freisleben, Zdeněk, 1947-
Published Praha : Památník národního písemnictví, 2013.
Annotation: Výpravná publikace k 60. výročí založení Památníku národního písemnictví obsahuje přehled dějin instituce (v češtině, angličtině a...
Book
12
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 4, 1954, č. 1, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 3, 12. 3., s. 24-25
Annotation: Stať představuje portál eSbírky (www.esbirky.cz), který zpřístupňuje muzejní sbírky, a zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000 (www.muzeum3000.cz).
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 241, 5. 10., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o sbírkách muzea a zde uskladněné pozůstalosti E. Havelky.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 254, 20. 10., s. 3
Annotation: Stať se věnuje muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Article
16
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 129, 1960, č. 1, s. 103-104
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny Náprstkova muzea. Zmínka o sběrném programu, jež se zaměřuje na krajské bohemikální literatury.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 6, 1960, č. 5 (1468), 7. 1., s. [4]
Annotation: Zpráva informuje o zisku rukopisu Čapkova románu do sbírek Národního muzea.
Article
19
In: Kurýr. -- R. 2015, č. 43/44, říjen, s. 5-7
Annotation: Referát z besedy "Začlenění sbírek MDH do státní instituce" (10. 12. 2015, Praha).
Article
20
by Šedo, Ila, 1951-
Published Plzeň : Západočeské muzeum, 2018.
Annotation: Soupis bibliofilií a vzácných tisků nacházejících se ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni; s uvedenou úvodní studií a Metodickými poznámkami...
Book