By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1999, č. 16, zima, s. 24-26
Annotation: Mystifikační článek o olomouckých autorech Leo Hrudovi a Leo Zrudovi.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 3
Annotation: Recenze. Autor knihy neuveden.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 37, 12. 9., s. 28-29
Annotation: Přehledová stať.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 21, 12. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor s fiktivními autory.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 8, 10. 2., s. 4
Annotation: Úvaha o mystifikačním rázu české kultury a literatury.
Article
6
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 4, 2010, č. 5/6, 4. 5., s. 8-9
Annotation: Článek.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 12, 10. 6., s. 12
Annotation: Poznámka k pojmu mystifikace, kterému bylo věnováno č. 4/5 časopisu Grand Biblio.
Article
8
In: Věda a život. -- Roč. 11, 1945, s. 201-210
Annotation: Tento pojem je těsně spjat s údobím počínající romantiky. O nejrůznějších mystifikacích a falzifikátech, o motivacích jejich vzniku. Pseudonymita...
Article
9
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 12, 1987, červen, s. 153-156
Annotation: Fejeton o nemožnosti nepsat i za jakkoli nepříznivých okolností a o zvláštních způsobech, jimiž si zakázaní autoři - kolegové či známí...
Article
10
In: Moravská Orlice. -- Roč. 10, 1872, č. 105, 8. 5., s. 1-2
Annotation: Článek; v pozn. pod čarou: V archivu města Dačic byl nalezen tento zlomek, jak se zdá mravokárného pojednání, které pochází ze "zadní" polovice...
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 6
Annotation: Článek k předchozímu článku O jedné nakladatelské mystifikaci.
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 138-154
Annotation: Studie detailně v příkladech analyzující mystifikaci v textech M. Kundery.
Article
13
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 4, 2010, č. 5/6, 4. 5., s. 24
Annotation: Referát o sympoziu, které se konalo 16.-17. 3. 2010.
Article
14
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2017, č. 503, 4. 9., s. 12-13
Annotation: Esej o vyprávění a mystifikaci. Téma čísla je fikce.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 18, 2. 11., s. 2
Annotation: Recenze na neexistující knihu.
Article
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 29, 2014, č. 97, prosinec, s. 248-251
Annotation: Recenze knihy vydané řádem Regula Pragensis. Vydalo Sdružení přátel Lázeňského hosta v Nakladatelství Jalna.
Article
17
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 204-216
Annotation: Satiricky koncipované heslo z fiktivní encyklopedie údajně přeložené z telužštiny; s obrazovou koláží autora.
Book Chapter
18
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 18, 2013, č. 6, s. 41-43
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 2, 2012, č. 1, únor, s. 42
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o fiktivním česko-čínském dramatikovi, doprovázející otisk ukázky z jeho fiktivního absurdního dramatu (Variace...
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +120, 2004, č. 7/8, s. 141-155
Annotation: Studie; pokračuje v dalším ročníku.
Article