By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 1, s. 4
Annotation: Článek k 400. výročí druhého vydání jednodílné Bible kralické.
Article
3
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 30, 5. 2., s. 7
Annotation: Poznámka o historii a autorství písně.
Article
4
In: Na hlubinu. -- Roč. 11, 1936, č. 1, leden, s. 16-20
Annotation: O Písmu svatém jako nejpozoruhodnější knize světové literatury. Krása spisů pohanských je nepopiratelná; pokusy lyrické poesie v historických...
Article
5
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 214, 13. 9., s. 18
Annotation: Článek o Bibli kralické.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 214, 13. 9., s. 18
Annotation: Rozhovor o Bibli kralické.
Article
8
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 2, s. 4
Annotation: Článek.
Article
9
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 6, s. 4
Annotation: Článek.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 559-622
Annotation: Studie s kapitolkami Zápis Ostrovské písně, jeho kodikologický kontext a motivace zápisu, Výrazový charakter Ostrovské písně, Funkce Ostrovské...
Article
11
In: Theologická revue. -- ISSN 1211-7617. -- Roč. 74, 2003, č. 3/4, s. 412-416
Annotation: Studie o výkladu biblických textů.
Article
12
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 89, 2004, č. 33, 6. 10., s. 2
Annotation: Článek.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 47, 8. 12., s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 47, 8. 12., Bibliografická příloha Knihy v prodeji, s. 14
Annotation: Článek v rubrice Téma týdne.
Article
15
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 94, 2009, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 42, 2005, č. 3/4, s. 399-401
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 3, 1997, s. 119-122
Annotation: Studie.
Article
19
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 48, 2011, č. 1, s. 79-94
Annotation: Studie.
Article
20
In: Na hlubinu. -- Roč. 20, 1946, č. [3], s. 95-96
Annotation: Vydávání náboženských knih bylo za války omezováno. - Přehled knih, které byly v posledních pěti letech vydány (z různých náboženských...
Article