By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kropáček, Luboš, 1939-
Published Praha : Vyšehrad, 1993.
Annotation: S kapitolami Vznik islámu, Korán, Sunna, islámská tradice, Věrouka, Povinnosti vůči Bohu: pět pilířů, Právo, Etika, Mystika, Sekty, Příznaky...
Book
2
In: Setkání. -- ISSN 0862-6391. -- Roč. 4, 1993, č. 6, 3. s. obálky
Annotation: Úvaha v pravidelné rubrice.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 50, 28. 2., s. A7
Annotation: Článek o tzv. Barnabášově evangeliu.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 6, červen, s. 140-141
Annotation: Bibliografie k danému tématu, česká i světová literatura, zejména populárně-naučná. Jako komentář připojena část referátu J. Hendrycha...
Article
5
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 5, 1986, vánoce, s. [2-12]
Annotation: Ukázka z knihy Člověk a psychoanalýza.
Article
6
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1986, č. 2, s. 9-11
Annotation: Ukázka z knihy Myšlenky zabývající se smyslem lidské existence, okamžikem smrti a morálkou.
Article
7
Published Brno : [s.n.], 1993-.
...náboženství...
Journal
8
Published Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1968-1991
...náboženství...
Journal
9
Published Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1929-1967.
Journal
10
Published Praha : Ústřední církevní nakladatelství : YMCA, 1927-.
digitalizovaný dokument
Journal
11
Published Olomouc : Řád bratří kazatelů, 1926-1948.Olomouc : Dominikánská edice Krystal.
Journal
12
Published Praha : Karel Vondruška : František Krásl : František Srdínko, 1847-1852, 1855-1895.
Digitalizovaný dokument
Journal
13
Published Praha : Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, 1828-1852.
Journal
14
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 72, 12. 3., s. 9
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 1, 4
Annotation: S poznámkou Předneseno na Popelci umělců, který svolal president Křesťanské akademie Tomáš Halík 16. 2. 1996.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 3 (17), s. 110-111
Annotation: Úryvky z nařízení, jimiž se podřizuje katolická literatura autoritě Církve.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 101-105
Annotation: Přednáška z 14. 11. 1927.
Article
19
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 8, 1987, prosinec, s. [8]-[16] (1-9)
Annotation: Výklad motivací lidského jednání, psychických poruch a jejich původu v historické a náboženské zkušenosti.
Article
20
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1983, č. 3, s. 22-35; R. 1984, č. 3, s. 9-20; č. 4, s. 26-30
Annotation: Překlad úvodního textu ke knize Taoism. The Raoad to Immortality. Úvod do historie taoismu. Dále následují jednotlivé kapitoly knihy.
Article