By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 250, 12. 9., s. 1
Annotation: Ve stati jsou jmenováni spisovatelé, kteří používali ve svých dílech náměty z Podkrkonoší.
Article
2
In: Archa. -- Roč. 14, 1926, č. 1, leden, s. 12-17 - č. 6, červen, s. 256-257
Annotation: Mesiášství jako námět pro básníky, filozofy, vědce a umělce.
Article
3
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 4, 1941, č. 1, s. 25-28
Annotation: O nedostatku vhodných filmových námětů.
Article
4
In: Politik. -- Roč. 23, 1884, č. 282, 17. 10., s. 1-2
Annotation: Úvaha o světobolu jako bezútěšném stavu duševním, vlastním jen člověku; o vzniku a působení světobolu, o jeho obecnosti neomezené místem...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 102
Annotation: Autor informuje o svém novém, experimentálně koncipovaném námětu dramatu.
Article
6
In: Venkov. -- Roč. 6, 1911, č. 283, 30. 11., s. 9
Annotation: Pokyn vydavatelům. Navrhuje vydávání námětových antologií.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 258, 2. 11., s. 3
Annotation: Článek nabízí témata, která by mohla zajímat mladé spisovatele.
Article
8
In: Index. -- Roč. 2, 1930, č. 8, s. 64
Annotation: V článku se autor zásadně vyslovuje proti filmování literárních předloh.
Article
9
In: Živá tvorba. -- Roč. 1, 1942/1943, č. 1, 19. 10. 1942, s. 3-4
Annotation: V nouzi o původní náměty sahá dramaturgie po románu nebo povídce. Divadlo i film však potřebují své vlastní autory i náměty.
Article
10
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 134-141
Annotation: Stať se zabývá motivem pokladů, dokládá tento motiv řadou příkladů ze slezské lidové slovesnosti.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [3], s. 200-216
Annotation: Studie se věnuje lidovým bájím, anekdotám, satirám a pohádkám s prvkem nadpřirozena, které se na Těšínsku nazývají "bojky". Studie též...
Article
12
In: Úhor. -- Roč. 18, 1930, č. 3/4, 10. 4., s. 61-63
Article
13
In: Literární listy. -- Roč. 3, 1882, č. 2, 1. 2., s. 13-14
Annotation: Autor se ve své studii zabývá otázkou volby námětu pro beletrii.
Article
14
In: Úhor. -- Roč. 17, 1929, č. 7, 20. 9., s. 118
Annotation: Anketa - dětská četba a strašidelné motivy.
Article
15
by Václav, Erich, 1930-2018
Published Praha : Petrklíč, 2013.
Annotation: Tematická publikace zmiňující na 150 našich i světových umělců, jejichž inspiračním zdrojem se stal les a příroda; - obsahuje krátké příspěvky...
Book
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 3-22
Annotation: Studie sleduje, jak se v lyrických básnických textech aktualizuje potenciál vztahů mezi člověkem a vnějším, předmětným světem. Autorka se...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 10, 11. 5., s. 5
Annotation: Úvaha o českém komiksovém trhu a ztvárněných tématech v českých, ale i zahraničních komiksech.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 1, 19. 1., s. 77
Annotation: Úvaha.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 8. 2020
Annotation: Fejeton; mj. k motivu zahrady v literatuře.
Article
20
In: Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám : 1929-1989 [samizdat]. -- s. 181-193
Annotation: Tristan a Isolda; o motivu v české i světové literatuře.
Book Chapter