By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"národní divadla" » "národní divadlo"
1
In: Divadelní listy. -- Roč. 4, 1883, č. 32, 18. 11., s. 273
Annotation: Pozvání k slavnostnímu otevření: Národní divadlo všem Čechům a hostům ze slovanských zemí. V Praze 8. 11. 1883.
Article
2
In: Budivoj. -- Roč. 13, 1877, č. 79, 4. 10., s. 1
Annotation: O prodeji losů velké loterie ve prospěch: Národní divadlo. Postoj české šlechty.
Article
3
In: Budoucnost. -- Roč. 8, 1881, č. 17, 14. 9., s. 129-130
Annotation: O poměru dělnictva k Národnímu divadlu. Článek polemizuje s: Národní listy, pro jejich výtku v č. 210 z 31. 8. 1881, vzhledem k poznámce v 16....
Article
4
In: Budoucnost. -- Roč. 8, 1881, č. 14, 27. 7., s. 105-106
Annotation: O stanovisku dělnictva k připravované slavnosti otevření Národního divadla v Praze; protože dělnictvo má zásluhy o zdar sbírek i na budování...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 181, 7. 8., s. 14
Annotation: Článek připomínající požár Národního divadla v roce 1881.
Article
6
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 70, 23. 3., s. 14
Lidovky.cz [online]. -- 24. 3. 2020
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národního divadla J. Burianem o situaci divadla v době pandemie a zastavení divadelního provozu.
Article
7
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 8, srpen, s. 704
Annotation: Informační glosa připomínající požár Národního divadla v roce 1881.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 122, 28. 5., s. 15
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národního divadla J. Burianem o divadle v době pandemie a o potřebě změny ve financování kultury.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 115, 19. 5., s. 7
Annotation: Zpráva o pěti představeních, které Národní divadlo v červnu uvedlo pro omezený počet diváků.
Article
10
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 142, 19. 6., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 20. 6. 2020
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národního divadla J. Burianem o dopadech pandemie na fungování a další činnost Národního divadla a divadla obecně.
Article
11
In: Hlas národa. -- R. 1898, č. 338, 8. 12.
Annotation: Kritický rozbor brožury Patnáctý rok Národního divadla od: Šubert František Adolf a výhrady k některým jeho tvrzením o zasahování správního...
Article
12
In: Budivoj. -- Roč. 10, 1874, č. 40, 17. 5., s. 1
Annotation: Kritika činnosti mladočeského sboru pro vystavění: Národní divadlo v Praze. Článek je zaměřen proti Mladočechům.
Article
13
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 2, 1947, č. 3, s. 143-144
Annotation: Zpráva o nalezení zápisu ze schůze z r. 1881 v Říkovicích, na níž bylo rozhodnuto o obecní sbírce na vyhořelé Národní divadlo.
Article
14
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 118, 28. 4., odpolední vydání, s. 8
Annotation: Palárik Ján: Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Veselohra 1862. Pohostinské vystoupení Slovenského národního divadla v Bratislavě v...
Article
15
In: Národní kultura. -- Roč. 1, 1922, č. 1/2, s. 64
Annotation: Národní kultura. Redakce přináší informaci, že hodlá ve svém listu přinášet postupně Alšovy návrhy celého cyklu Vlast, které vypracoval...
Article
16
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 89, 17. 4., příl. Orientace, s. 15
Orientace. -- 24. 4. 2021
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem a uměleckým ředitelem činohry Národního divadla o divadle v době pandemie; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 111, 10. 5., s. 1
Annotation: Náklad na Národní divadlo dosáhl už půl miliónu. Je třeba pokračovat ve stavbě. Proto je důležitá dohoda mezi oběma politickými stranami...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Otištění tří dosud nepublikovaných, nadatovaných článků: Více optimismu k divadlu, Desatero nového dramatika, Čtyřicet let Národního divadla....
Article
19
In: Časopis Moravského musea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 45, 1960, s. 199-214
Annotation: Studie popisuje historii Starého divadla na Veveří ulici, původního Českého národního divadla na Moravě. Věnuje se jak historii budovy, tak...
Article
20
In: Samostatnost. -- R. 1913, č. 67, 9. 3., s. 2
Annotation: Durdík Pavel ve svých stescích adresovaných bratru: Durdík Josef kritizuje malou návštěvnost divadelní, projevuje nedůvěru k chystané sbírce...
Article