By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [7], září, s. [46]-[75]
Annotation: Výběr z pamětí F.J. Vaváka, milčického rychtáře a českého obrozeneckého písmáka, z let 1770-1806. Svůj výběr Kotrlá pokládala za nevyžádaný...
Article
2
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 5, 1986, s. 247-277
Annotation: Studie. - Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 28, 15. 6., s. 1
Annotation: Článek reaguje na obnovený zájem o Lužici; připojen dopis J. Kollára Lužickým Srbům.
Article
4
Published Michigan : Michigan Slavic Publications, 2018.
Annotation: Komentované první anglické vědecké vydání takzvaných Rukopisů zahrnuje výběr z recenzí a polemických článků, které rukopisy vyvolaly a...
Book
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 4, s. 29-30
Annotation: Autor naznačuje nejvýraznější rysy českého národního obrození a ty prvky, jimiž obrozenecká tradice koresponduje s ideologií socialismu.
Article
6
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 30, 25. 7., s. 2
Annotation: Glosy K. Havlíčka Borovského z různých listů (Slovan, Národní noviny, Pražské noviny).
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 7, 11.-17. 2., s. 23
Annotation: Úvaha u příležitosti další části rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 27, 1. 2., příl. Pátek, č. 5, s. 6-11
Annotation: Rozhovor o historických stereotypech, které se vytvořily před prezidentskými volbami, a mystifikaci, díky níž existuje český národ.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 48, 1979, č. 2/3, s. 214-222
Annotation: Studie.
Article
10
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [5], květen, s. [129]-[134]
Annotation: Studie o románu B. Němcové "Babička" polemizující s I. Kotrlou, která ve svém textu o Toskánsku nařkla B. Němcovou z protiitalských postojů.
Article
12
13
by Hauser, Přemysl, 1921-2011
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1979.
Annotation: Lingvistická monografie.
Book
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 617-621
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 39, 22. 9., s. [4]
Annotation: Anotace knihy.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 152, 27. 6., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
18
19
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 13, 2003/2004, č. 2, 28. 10. 2003, s. 1, 5
Annotation: Mj. o česko-irských literárních vztazích a podobnosti obou "národních obrození".
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 53, 2. 3., s. 4
Annotation: Úryvek ze Zapadlých vlastenců K. V. Raise.
Article