By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 19, 6. 5., příl. Panská, č. 2, s. 6-8
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem moravského původu.
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2002, prosinec, s. 82-83
Annotation: Rozhovor s autorem písňových textů a textů k muzikálům; píše německy.
Article
3
In: NDR slovem i obrazem. -- Roč. 7, 1966, č. 12, prosinec, s. 40-43
Annotation: Mj. o poslání spisovatele v socialistické společnosti.
Article
4
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 1, 1966, č. 5, listopad, s. 48-50
Annotation: O zkresleném zobrazení uměleckých osobností v biografických pracích; z knihy Prager Sternenhimmel.
Article
5
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 3, 1958, č. 1, únor, s. 163
Annotation: Poděkování za zájem o jeho dílo; datováno 13. 3. 1957. Na s. 164-180 je otištěna studie V. Feldsteina o L. Feuchtwangerovi.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. Připojeny ukázky z jeho tvorby.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 117, 21. 5., s. C12
Annotation: Článek o literárním večeru v pražském Goethe Institutu.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 101, 29. 4., s. 5
Annotation: Pražský místopis E. E. K.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 26, 29. 6., s. 4
Annotation: Nekrolog. Připojena kondolence Svazu československých spisovatelů.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 7, červenec, s. 323-325
Annotation: Referát o jednání východoněmeckých a západoněmeckých spisovatelů ve Wartburgu v květnu 1954.
Article
12
In: Přel. Viktorie Hanišová. -- ISBN 978-80-200-3113-6. -- S. 9-33
Annotation: Předmluva o dadaismu v českých zemích a jeho pozapomenutém představiteli M. Vischerovi; s Literaturou (s. 31-33).
Book Chapter
13
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 40, 1958, č. 3, s. 183-184
Annotation: Tendenční recenze německé bibliografie Franze Kafky.
Article
14
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1998, č. 3/4, s. 16-20
Annotation: Rozhovor z podzimu 1997, původně otištěný v berlínském literárním časopise "neue deutsche literatur" (č. 5/97); s biograficko-bibliografickou...
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 23, 6. 6., příl. Literatura-umění-kritika, č. 6, s. 8
Annotation: Odpověď na otázku časopisu Literaturnaja gazeta (Moskva).
Article
16
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 81
Annotation: Úvaha nad členstvím německých spisovatelů v mezinárodním PEN klubu po 2. svět. válce.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 180, 5. 8., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Rozhovor. Autor přijel do Prahy na pozvání Goethe Institutu představit svůj román.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 120, 24. 5., s. 4.
Annotation: Článek připomíná Fr. Muckermanna a jeho vztah k české kultuře.
Article
19
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 15, 2006, č. 7, 16. 2., s. 5
Annotation: K 150. výročí úmrtí H. Heina 17. 2.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 49, 27. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy spisovatele (pseud. Kuba) v Praze.
Article