By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 124, 29. 5., s. 18
Annotation: Zpráva o večeru pořádaném Pražským literárním domem autorů německého jazyka.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 11, listopad, s. 86-90
Annotation: Přehled.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 37, 11. 9., s. 5
Annotation: Glosa k výstavě o pražských německých spisovatelích ve Státním židovském muzeu.
Article
4
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 123-136
Annotation: Přehledová studie věnovaná výzkumu středověké německy psané literatuře v českých zemích.
Article
5
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Roč. 31, 1982, č. 29, s. 223-229
Annotation: Studie zabývající se mj. německy psanou pražskou literaturou; navazuje na autorovu stať Otázky srovnávacího studia literatur střední a jihovýchodní...
Article
6
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 9, září, s. 24-25
Annotation: Recenze dvojjazyčného sborníku vzniklého ze spolupráce bavorské pobočky Svazu německých spisovatelů a Střediska západočeských spisovatelů.
Article
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 46 (4), s. 46-48
Annotation: Článek o slavnostním představení čítanky 23. 10. 2012 v knihovně v Bautzenu.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 52, 2000, č. 10, s. 281-282
Annotation: Článek o slavnostní prezentaci díla v Zrcadlové kapli pražského Klementina 11. 9.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 52, 2000, č. 10, s. 297-298
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 291, 14. 12., s. 5
Annotation: Článek zaslaný redakci německého časopisu Stern jako reakce na vystoupení západoněmeckých umělců, kteří odsoudili protiteroristickou válku...
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 24, 13. 6., s. 1
Annotation: O setkání Gruppe 47.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 1-7, 4. 1.-14. 2., s. 16
Annotation: Studie o česko-německém kulturním kontextu.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 21, 1991, č. 5, s. 68-70
Annotation: O česko-německých kulturních, též literárních, vztazích v Čechách.
Article
17
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 28, 1985, č. 2, s. 88-93
Annotation: Problematika historiografie současné literatury ukázána na příkladu literatury NSR.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 38, 22. 9., příl. Pražská knižní revue: Německá literatura česky, s. 3-5
Annotation: Úvodní stať přílohy - sborníku textů deseti německých autorů a jejich medailonů; s editorialem šéfredaktora.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 6, červen, s. 78-81
Annotation: O projevech solidarity s pokrokovou německou kulturou.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 2, 9. 1., s. 1
Annotation: Sloupek; o konjunktuře žánru v Německé spolkové republice a o jeho potřebnosti u nás.
Article