By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Wessely, Katharina, 1975-
Published Bielefeld : Transcript, 2011.
Annotation: Monografie se zabývá identitární rolí divadla pro sebepochopení brněnských Němců v období let 1918 až 1938 a analyzuje dějiny divadla z hlediska...
Book
2
In: Večerní České slovo. -- Roč. 9, 1927, č. 214, 16. 9., s. 2
Annotation: O úpadku plzeňského českého divadla a naopak o zvýšení úrovně plzeňské německé scény. Německá divadla.
Article
3
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 18, 2010, Heft 1/2, S. 175-189
Annotation: Studie se věnuje brněnskému německému divadlu ve 20. letech 20. století; konkrétně divadelním skandálům, které analyzuje ze sociologického...
Article
4
In: Prager Presse. -- Roč. 7, 1927, č. 43, 13. 2., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O význačném místě, které si dobylo české divadlo po světové válce ve světové soutěži; stručná charakteristika příspěvků sborníku,...
Article
5
by Havlíčková, Margita, 1949-, Pracná, Sylva, Štefanides, Jiří, 1949-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Závěrečný díl třísvazkového projektu mapujícího dějiny německy hrajících městských divadel na Moravě a v české části Slezska od 30....
Book
6
by Havlíčková, Margita, 1949-, Pracná, Sylva, Štefanides, Jiří, 1949-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Druhý díl třísvazkového projektu mapuje dějiny německy hrajících městských divadel na Moravě a v české části Slezska od 30. let 18. století...
Book
7
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 180-197
Annotation: Studie se věnuje brněnskému německému divadlu/kabaretu KIF (Kleinkunst im Freien) a jeho programovému zaměření v letech 1934-35 coby alternativní...
Article
8
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 10., s. 154-168
Annotation: Studie o německojazyčném divadle v Českých zemích v 19. století a o dokumentaci a projektech, které se danému tématu věnují; připojena bio-bibliografická...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 43, 25.-31. 10., s. 67
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 14, 1966, č. 2, duben, s. 179-206
Annotation: Historický přehled o divadle třicátých let.
Article
11
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 4, říjen 1988, s. 226-237
Annotation: Projev o místě německého divadla v českém prostoru, o důležitosti divadla ve společnosti, prvním řediteli Nového německého divadla, Angelu...
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 53, 2013, Heft 1, s. 223-225
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 150-164
Annotation: Studie se věnuje koexistenci českého a německého souboru ve Stavovském divadle v polovině 19. století jako příkladu česko-německého kulturního...
Article
14
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-10-8. -- Jg. 27, 2013, S. 200-2005
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-07-8. -- Jg. 25, 2011, S. 57-85
Annotation: Studie se věnuje Malé scéně (Kleine Bühne), činohře Nového německého divadla v Praze, od jejího založení 1921 až do uzavření 1945.
Article
16
17
Obsah knihy
Annotation: Almanach sledující významné momenty z historie Stavovského divadla, počínaje představami jeho stavebníka hraběte Nostice, přes vícejazyčné...
Book
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 169, 22. 7., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Recenze publikace o dějinách a osobnostech spojených s Prahou 2, zaměřená na část věnovanou pražskému Německému divadlu.
Article
19
In: Právo lidu. -- Roč. 47, 1938, č. 259, 3. 11., s. 6
Annotation: O zrušení smluv všech zaměstnanců: Německé divadlo v Praze provozovatelem divadla Theatervereinem s odvoláním na vyšší moc, která činnost...
Article
20
In: Tribuna. -- Roč. 5, 1923, č. 281, 1. 12., s. 3
Annotation: Autor vysvětluje, že "Věc Makropulos" se dostala na scénu pražského německého divadla díky herečce, která si může vybírat role - připojeny...
Article