By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 154, 3. 7., s. 15
Annotation: Medailon k 130. výročí narození.
Article
2
3
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 18, 1975, č. 1, s. 64-77
Annotation: S otištěním výběru z tiskových ohlasů pobytu T. M. u nás.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 12, 19. 3., s. 12
Annotation: Přehledová stať o životě a díle T. M. a o jeho vztahu k Československu.
Article
5
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [24], 2014, č. 128, 3. 6., s. 14
Annotation: Fejeton.
Article
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [24], 2014, č. 128, 3. 6., s. 17
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 54 (4), s. 17-19
Annotation: Referát o vzpomínkovém večeru 3. 11. 2014 v liberecké knihovně, který byl věnován O. Preusslerovi.
Article
9
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 8, srpen, s. 17
Annotation: Úryvky z knihy "Staropražské kukátko" O. Wienera; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
by Härtling, Peter, 1933-2017
Published Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1990.
Annotation: Soubor studií a přednášek o německých autorech moderní literatury, které se zabývají přesahy mezi literaturou a společenským politickým kontextem;...
Book
11
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 319-320
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Západočeský historický sborník. -- Sv. 2, 1997, s. 177-185
Annotation: Stať o životě a díle (zejm. o práci Aus dem Böhmerwalde); podnětem pro napsání se stala korespondence J. R. s Gustavem Schreinerem z let 1871...
Article
13
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 26. 6. 2013
Annotation: Dopis F. Mauthnerovi pravděpodobně z roku 1906 či 1907.
Article
14
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 50, 2017, č. 10, s. 45
Annotation: Medailon U. D. Horna.
Article
15
online
Webarchiv
In: Echos [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 22. 12. 2014
Annotation: Anketa zveřejněná v Národních listech dne 28. 12. 1913, v jejímž rámci se k tématu soužití, kulturních a politických vztahů mezi českým...
Article
16
online
Webarchiv
In: Echos [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 22. 12. 2014
Annotation: Anketa zveřejněná v Národních listech dne 28. 12. 1913, v jejímž rámci se k tématu soužití, kulturních a politických vztahů mezi českým...
Article
17
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 7, červenec, s. 20
Annotation: Ukázka z knihy J. Urzidila "To byl Franz Kafka" při příležitosti 130. výročí Kafkova narození.
Article
18
19
online
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 79, 2017, č. 9, září, s. 14
Annotation: Zpráva o založení Galerie Kafka v Siřemi u Podbořan.
Article
20
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-8-3. -- R. 2016/2017, č. 10, s. 93-94
Annotation: Medailon u otištěné povídky Píseň o lese.
Article