By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...německy psané dopisy...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 103, 1980, č. 3, s. 190-191
Annotation: Recenze edice dopisů z let 1531-1539 týkajících se též českých humanistů (Stuttgart 1978).
Article
2
...německy psané dopisy...
In: Universita Karlova. -- Roč. 14, 1967/1968, č. 7/8, 13. 12. 1967, s. 4
Annotation: Otištění dopisu.
Article
3
...německy psané dopisy...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 23, 1967, č. 96, 7. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
...německy psané dopisy...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 4, 25. 4., s. 301-302
Annotation: Recenze.
Article
5
...německy psané dopisy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1967, č. 6, 2. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
...německy psané dopisy...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 5, 1967, č. 42, 19. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
7
...německy psané dopisy...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 18, 21. 4., s. 16-17
Annotation: Komentovaný výběr ukázek z právě vycházejícího druhého dílu autorčiny dopisové antologie.
Article
8
...německy psané dopisy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 49, 28. 2., s. 9
Annotation: O chystané prodejní akci aukčního domu Stargardt v Berlíně (předběžná cena souboru 45 dopisů, 32 korespondenčních lístků a 34 pohlednic...
Article
9
...německy psané dopisy...
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +127, 2011, č. 4, s. 155-156
Annotation: Článek o Kafkově pozůstalosti v souvislosti s dražbou jeho dopisů v berlínském aukčním domě Stargardt.
Article
10
...německy psané dopisy...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 13, 17. 1. 1968, s. 4
Annotation: Referát o inscenaci
Article
11
...německy psané dopisy...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 45, 22. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
...německy psané dopisy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 3, 29. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
...německy psané dopisy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 223, 24. 9., s. 18
Annotation: Zpráva o dokončení edice vydáním 13. svazku.
Article
14
...německy psané dopisy...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 4, s. 438-440
Annotation: Recenze.
Article
15
by Kafka, Franz, 1883-1924
Published Praha : Dilia, 1967.
...německy psané dopisy...
Book
16
...německy psané dopisy...
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2000, č. 1/2, s. 9-24
Annotation: Studie k dopisu z r. 1920, který se týká románu Golem.
Article
17
...německy psané dopisy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 6, 22. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
by Loužil, Jaromír, 1926-2013
Published Praha : Literární archív Národního muzea, 1963
...německy psané dopisy...
Annotation: Soupis korespondence s českými i cizími spisovateli, seznam rukopisů apod.
Book
19
by Loužil, Jaromír, 1926-2013
Published Praha : Literární archív Národního muzea, 1962.
...německy psané dopisy...
Annotation: Soupis korespondence s českými i cizími spisovateli, seznam rukopisů apod.
Book
20
...německy psané dopisy...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 19, 1963, č. 159, 5. 7., s. 4
Annotation: Zpráva o objevu v majetku neteře F. K. Věry Saudkové.
Article