By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-940-9. -- Bd. 15, 2007, s. 303-341
Annotation: Studie, s kapitolami: Historische Festspiele und historisches Regionalbewusstsein im Bayerischen Wald; Die Schlacht von Hiltersried (1433) und ihre dramatische...
Article
2
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-981-2. -- Bd. 14, 2006, s. 423-426
Annotation: Referát o prvním německém hraném filmu odehrávajícím se v Praze r. 1820 (viz Narberth, Alpha Video 2004).
Article
3
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-936-1. -- Bd. 13, 2005, s. 211-219
Annotation: Edice šesti dopisů M. Broda a ředitele ústeckého divadla A. Huttiga, týkajících se dvou Brodových her: Klarissas halbes Herz a Prozess Bunterbart.
Article
4
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 27, 2020, Heft 1, s. [31]-40
Annotation: Studie věnovaná analýze vybraných českých a německých děl české provenience z první poloviny 19. století, v nichž je líčen romantický...
Article
5
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article