By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 28-36; č. 3, září, s. 9-15
Annotation: Studie o deseti kapitolách.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 51-61
Annotation: Studie.
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 1, březen, s. 95
Annotation: Předmluva k otištěnému dramatickému textu z poloviny 60. let 19. století, provozovanému v Krásné Lípě u Rumburka (s. 96-98).
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 61-65
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách s poznámkou, že "byla proslovena na Vědeckém sympoziu, konaném ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech ve...
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 4, prosinec, s. 55
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 20, 2009, č. 4, prosinec, s. 98-104
Annotation: Komentovaný přetisk referátu o inscenaci textově nedochované hry provedené 8. 12. 1855 ve Stavovském divadle; v komentáři též o dalších dramatických...
Article