By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 20-26
Annotation: Studie.
Article
2
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 1, leden, s. 29-32
Annotation: O konkrétní poezii jako základu Handkeho dramatiky.
Article
3
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 5, květen, s. 8-11
Annotation: O teorii dramatu a divadla.
Article
4
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 36-43
Annotation: O souvislosti romantiky a moderny, zejména v dramatu; též o předchůdci moderního dramatu G. Büchnerovi.
Article
5
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [5], květen, s. 21-28
Annotation: Studie o funkci hudby v dramatech Bertolta Brechta; zkrácená verze.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 3, březen, s. 41-47
Annotation: O specifičnosti divadelní detektivky.
Article
7
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 2, únor, s. 77-78
Annotation: Referát, mj. o inscenaci Raupacha v Mostě.
Article
8
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 10, prosinec, s. 30-32
Annotation: O názorech vídeňského K. Krause na drama a divadlo.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 2, únor, s. 55-60
Annotation: Studie srovnávající hru s původním vzorem, hrou Christiana Dietricha Grabbeho Žert, satira, ironie a hlubší význam.
Article
10
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 1-9
Annotation: Srovnávací studie; též o hře M. K.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 9, listopad, s. 1-7
Annotation: Paralely mezi uvedenými dramaty.
Article