By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Glosa o dalších "kafkovských" objevech her a o jejich inscenaci v Anglii.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10
Annotation: Glosa o dopisu M. Broda polskému časopisu Panorama s odmítavým stanovskem ke Kafkovu autorství hry.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 45, 7. 11., s. 8-9
Annotation: Esej o Schillerových hrách Loupežníci, Fiesco a jeho janovské spiknutí, Don Carlos, Valdštejn, Vilém Tell.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 16, 19. 4., s. 4
Annotation: Glosa nabádající využívat scénické a kabaretní texty E. E. Kische.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 3, 16. 1., s. 5
Annotation: Článek kritizující "inflaci Remarqua v našem kulturním životě".
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze všímající si i české recepce prozaického díla T. Bernharda.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 47, 23. 11., s. 8
Annotation: Srovnání inscenací her K. Č. R.U.R. a F. D. Fyzikové v Stiborově divadle v Olomouci.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 43, 24. 10., s. 6
Annotation: O inscenaci v Divadle ABC (režie M. Horníček).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 26, 16. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci provedené 4. 6. v D 34 (režie Jan Fišer).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Polemika prokuristy s článkem E. Goldstückera (LtN, č. 36) s textem protokolu o vzniku hry, sepsaným s L. Mandausem.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 39, 24. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 47, 19. 11., s. 8
Annotation: O novince F. Dürrenmatta a jejím rozboru od E. Schumachera.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 8, 22. 2., s. 5
Annotation: Glosa k inscenaci (režie Fr. Štěpánek, v tit. roli Ot. Korbelář).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 44, 20. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého (režie D. Rybínová); s jiným referátem pod nadtitulkem Z našich divadel.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 17, 26. 4., s. 1 a 6
Annotation: Oslavný článek o pražském hostování berlínského souboru s hrami Matka Kuráž a její děti, Strach a bída Třetí říše, Život Galileiho,...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 50, 12. 12., s. 3
Annotation: O inscenaci Mahenovy činohry (režie E. Sokolovský).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 1, 7. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci činohry ND v režii A. Radoka (prem. 19. 12. 1955).
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Recenze.
Article