By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 465-492
Annotation: Studie pojednává o české recepci divadelních her F. Wedekinda reflektovaných zde mj. O. Fischerem, zvláště pak o pražské inscenaci hry "Lulu"...
Book Chapter
2
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 427-464
Annotation: Studie je věnována Fischerově recepci díla H. von Hofmannsthala (okrajově též A. Schnitzlera) před první světovou válkou, např. Fischerovu...
Book Chapter