By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 17, 1974, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 56, s. 9
Annotation: Poznámka o hře, pravděpodobně dramatizaci dnes neznámého románu, inscenované 1. 10. 1797 u Hybernů.
Article
4
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 12, 1969, č. 4, s. 193-220
Annotation: Rozbor dvou verzí hry U. H. z let 1845 a 1859; též srovnání s hrou F. Grillparzera König Ottokars Glück und Ende.
Article