By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 1, S. 41-44
Annotation: Článek se věnuje postavě kněžny Libuše v Brentanově dramatu "Die Gründung Prags" a české mytologii týkající se založení Prahy.
Article
2
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 1, S. 48-54
Annotation: Článek se věnuje filozofii dějin v dramatu F. Grillparzera "Libussa".
Article
3
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 63-69
Annotation: Článek věnovaný dramatu F. Grillparzera, který tematizuje dobu vlády císaře Rudolfa II. a jeho spory s bratrem Matyášem.
Article