By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 4. 2., s. 12-13
Annotation: Studie; o poválečných německy psaných románech s tematikou odsunu či útěku, především o románu G. T.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o adaptacích a překladech vídeňských divadelních her v obrozenských Čechách, vyznačujících se vypouštěním erotických narážek.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article
4
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Dvojrecenze; kniha byla nominována na Magnesii Literu v kategorii překlad.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 18. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 12-13
Annotation: Úvodní komentář k otištěným ukázkám.
Article