By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 3, 16. 1., s. 5
Annotation: Článek kritizující "inflaci Remarqua v našem kulturním životě".
Article
4
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 8, November, s. 56-60
Annotation: Příspěvek do diskuse kolem dramatického textu L. Mandause in: Literatur und Kritik (1966, č. 4), údajně vycházejícího z textů F. Kafky.
Article