By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 28-36; č. 3, září, s. 9-15
Annotation: Studie o deseti kapitolách.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 61-65
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách s poznámkou, že "byla proslovena na Vědeckém sympoziu, konaném ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech ve...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 10, 17. 5., s. 11
Annotation: Článek srovnávající Münzerův (1933) a Karlachův (2006) překlad dramatického textu K. Krause inscenovaného v Divadle Komedie (2011).
Article
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 11, [červen], s. 111-127
Annotation: Recenze inscenace; mj. srovnání některých Krausových úprav s originálem a s překlady O. Fischera.
Article