By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-936-1. -- Bd. 13, 2005, s. 211-219
Annotation: Edice šesti dopisů M. Broda a ředitele ústeckého divadla A. Huttiga, týkajících se dvou Brodových her: Klarissas halbes Herz a Prozess Bunterbart.
Article
2
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 29, 1980, č. 27, s. 79-81
Annotation: S poukazem na žánrovou podobnost Ibsenova dramatu s Tylovým Strakonickým dudákem.
Article