By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book
2
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 605-718
Annotation: Ediční komentář k antologii expresionistických dramat vzniklých mezi lety 1910 a 1924 na území českých zemí (nebo jinde autory odtud pocházejícími)...
Book Chapter