By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 52-57
Annotation: Předneseno na překladatelské konferenci v Mánesu 8. 11. 1997; o překladech O. Maškové (1985) a K. Krause (1997), vzniklých pro konkrétní divadelní...
Article
2
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book