By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 277, 26. 11., příl. Umění a kritika, s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor o jeho dlouholeté dramaturgické a překladatelské praxi (též pod cizími jmény), zejména v oblasti německého dramatu; s biografickou...
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2009, č. 31, s. 46
Annotation: Poznámka o autorovi u jeho stati Čtení o německém divadle v Reichenbergu I. (s. 43-46). Pokračuje v dalších číslech - v č. 1(35)/2010 otištěna...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 231, 2. 10., s. 18
Annotation: Referát o sporu P. Kohouta se sponzorem Pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 270, 20. 11., s. 7
Annotation: Článek o ukončení spolupráce z obav o zánik festivalu z finančních důvodů.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 208, 7. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho navázané spolupráci s divadlem.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 61-65
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách s poznámkou, že "byla proslovena na Vědeckém sympoziu, konaném ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech ve...
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 175, 27. 7., s. 10
Annotation: K 190. výročí úmrtí 9. 7.
Article
9
In: Časopis Společnosti přátel starožitností. -- ISSN 1210-924X. -- Roč. 70, 1962, č. 1, 2. 3., s. 45
Annotation: Článek, též o Tylově překladu "Der Abenteuer und die Lumpensammlerin" pod názvem "Arnošt Riter, dobrodruh a hadrnice".
Article
10
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 2, 1957, č. 3, červen, s. 154
Annotation: Poznámka k otištěnému fragmentu (s. 155-162).
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 76, 30. 3., příl. Salon, č. 462, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor o jeho divadelní práci.
Article
12
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 44-51
Annotation: Návrh na encyklopedické heslo, s oddíly: Železnobrodská pašijová hra (s. 44-47), Poznámky k neuwaldské pašijové hře (s. 47-51, s ukázkami);...
Article
13
by Bahr, Hermann, 1863-1934, Kvapil, Jaroslav, 1868-1950
Published Bern : Peter Lang, 2007.
Annotation: Edice korespondence a dokumentů, s oddíly: Einleitung (s. 11-59, s kapitolami: Zur Biographie Hermann Bahrs; Zur Biographie Jaroslav Kvapils; Die erste...
Book
14
Annotation: Chronologicky řazený výbor z kritických textů o divadle z let 1844-1860 roztroušených v českém a německém tisku (přítomný výbor obsahuje...
Book
15
In: Hry, publicistika, dopisy. -- S. 301-308
Annotation: Portrét H. Ungara k druhému (závěrečnému) svazku českých překladů jeho díla, obsahujícímu uvedené tři hry (s. 7-153) a dále oddíly: Publicistika...
Book Chapter
16
Annotation: Sborník ze dvou konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, mj. s uvedenými příspěvky.
Book