By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 99-123
Annotation: Studie o dvou etapách v německé kulturní politice, zejména v divadelnictví.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 253, 29. 10., příl. Salon, č. 89, s. 3
Annotation: Esej o potřebě duchovního života, který dnes ustupuje životu politickému.
Article
3
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 17, 1974, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 56, s. 9
Annotation: Poznámka o hře, pravděpodobně dramatizaci dnes neznámého románu, inscenované 1. 10. 1797 u Hybernů.
Article
4
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 58, 1975, č. 37, 14. 9., s. 3-4; č. 38, 21. 9., s. 3-4
Annotation: Ukázka z dramatu švýcarského autora.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o adaptacích a překladech vídeňských divadelních her v obrozenských Čechách, vyznačujících se vypouštěním erotických narážek.
Article
6
7
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
8
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-940-9. -- Bd. 15, 2007, s. 303-341
Annotation: Studie, s kapitolami: Historische Festspiele und historisches Regionalbewusstsein im Bayerischen Wald; Die Schlacht von Hiltersried (1433) und ihre dramatische...
Article
9
11
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
12
Annotation: Sborník ze dvou konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
14