By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449
Annotation: Zvláště o odlišnostech českého obrozenského divadla od rakouského.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 463-474
Annotation: Studie.
Article
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2003, č. 25, s. 135-137
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 163-172
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o české recepci Grillparzerovy hry (1824) a jejích pozdějších travestiích, zejména od E. F. Hoppa (přeložil J. N. Štěpánek).
Article
5
by Císař, Jan, 1932-2021
Published Praha : Akademie múzických umění, 2004.
Annotation: Skripta, s Úvodem (s. 5) a s částmi: Od počátků do roku 1785 (s. 6-25); Vznik a formování novodobé české divadelní kultury (1785-1862), s....
Book
6
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Praha : Divadelní ústav, 2001.
Annotation: Monografie, s předmluvou Úvodem (zejména k úhlům pohledu), s. 5-11, a s kapitolami: Konflikt divadelní praxe a teorie dramatu, Překlad jako křižovatka...
Book