By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 51-61
Annotation: Studie.
Article
2
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 12, 1969, č. 4, s. 193-220
Annotation: Rozbor dvou verzí hry U. H. z let 1845 a 1859; též srovnání s hrou F. Grillparzera König Ottokars Glück und Ende.
Article
3
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. 5, 1970, s. 215-243
Annotation: Srovnání původní (1845) a přepracované (1850) verze v souvislosti s dobovými kulturněpolitickými tendencemi; též srovnání s hrou Franze Grillparzera...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 52, 22.-28. 12., s. 16
Annotation: Polemická glosa překladatele k recenzi R. Matyse (TR č. 48/2003).
Article
5
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 1 (20), 2009, č. 5, s. 43-48
Annotation: Esej; datováno Vídeň 2005, Merl 2009.
Article
6
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 1, S. 48-54
Annotation: Článek se věnuje filozofii dějin v dramatu F. Grillparzera "Libussa".
Article
8
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 63-69
Annotation: Článek věnovaný dramatu F. Grillparzera, který tematizuje dobu vlády císaře Rudolfa II. a jeho spory s bratrem Matyášem.
Article
9
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 163-172
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o české recepci Grillparzerovy hry (1824) a jejích pozdějších travestiích, zejména od E. F. Hoppa (přeložil J. N. Štěpánek).
Article
12
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949-, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
13
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Praha : Divadelní ústav, 2001.
Annotation: Monografie, s předmluvou Úvodem (zejména k úhlům pohledu), s. 5-11, a s kapitolami: Konflikt divadelní praxe a teorie dramatu, Překlad jako křižovatka...
Book