By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 78, 20. 3., s. 5
Annotation: O informacích L. Mandause o údajné hře F. K.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Glosa o dalších "kafkovských" objevech her a o jejich inscenaci v Anglii.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 146, 29. 5., s. 5
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10
Annotation: Glosa o dopisu M. Broda polskému časopisu Panorama s odmítavým stanovskem ke Kafkovu autorství hry.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 303, 3. 11., s. 5
Annotation: Přehled dosavadní diskuse o autorství hry; též o připravovaných inscenacích a edicích.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
7
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 51, 1966, č. 11, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kino. -- ISSN 0323-0295. -- Roč. 23, 1968, č. 14, 11. 7., s. 10
Annotation: Referát o americkém filmu z roku 1962.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: Ke glose Vzápětí poté, co... (Ltn, č. 18); zdůrazněno prvenství informace o hře v článku J. Procházky (LD 20. 3.).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1. Germanistica Pragensia, sv. 3. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1964, s. 29-36
Annotation: Analýza pěti krátkých črt z Kafkova cyklu Der Landarzt vymezující jazykový artismus jeho prózy (příspěvek k diskusi o vlivu tzv. pražské...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 19, 13. 5., s. 13
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle S. K. Neumanna v dramatizaci M. Broda.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Polemika prokuristy s článkem E. Goldstückera (LtN, č. 36) s textem protokolu o vzniku hry, sepsaným s L. Mandausem.
Article
14
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 6, September, s. 48-55
Annotation: Diskusní příspěvky reagující na dramatický text L. Mandause otištěný v Literatur und Kritik, 1966, č. 4.
Article
15
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 8, November, s. 56-60
Annotation: Příspěvek do diskuse kolem dramatického textu L. Mandause in: Literatur und Kritik (1966, č. 4), údajně vycházejícího z textů F. Kafky.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 256, 3. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
19
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 27-41
Annotation: Studie pojednává o německy psaném expresionistickém dramatu z českých zemí, jehož těžiště klade do 10. let 20. století (konkrétně zmiňovaní...
Book Chapter
20
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book