By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 23, 6. 6., příl. Literatura-umění-kritika, č. 6, s. VI
Annotation: Přehledová studie o inscenacích her B. Brechta na slovenských jevištích; k článku L. Kundery (T, č. 2).
Article
2
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 2, únor, s. 55-60
Annotation: Studie srovnávající hru s původním vzorem, hrou Christiana Dietricha Grabbeho Žert, satira, ironie a hlubší význam.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 52, 25.-31. 12., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému uvedení hry v překladu L. Kundery; též o divadelních inscenacích hry.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 14, 2000, č. 3, podzim, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 50, 12. 12., s. 3
Annotation: O inscenaci Mahenovy činohry (režie E. Sokolovský).
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 9, listopad, s. 1-7
Annotation: Paralely mezi uvedenými dramaty.
Article
7
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [7], 1961, č. [1], leden/únor, s. 3-5
Annotation: Recenze třetího svazku divadelních her B. B. (vydávaných v rámci jeho Spisů), obsahujícího mj. jeho dramatický pokus přesadit Haškova Švejka...
Article