By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 78, 20. 3., s. 5
Annotation: O informacích L. Mandause o údajné hře F. K.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Glosa o dalších "kafkovských" objevech her a o jejich inscenaci v Anglii.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 146, 29. 5., s. 5
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10
Annotation: Glosa o dopisu M. Broda polskému časopisu Panorama s odmítavým stanovskem ke Kafkovu autorství hry.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 303, 3. 11., s. 5
Annotation: Přehled dosavadní diskuse o autorství hry; též o připravovaných inscenacích a edicích.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: Ke glose Vzápětí poté, co... (Ltn, č. 18); zdůrazněno prvenství informace o hře v článku J. Procházky (LD 20. 3.).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Polemika prokuristy s článkem E. Goldstückera (LtN, č. 36) s textem protokolu o vzniku hry, sepsaným s L. Mandausem.
Article