By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 4. 2., s. 12-13
Annotation: Studie; o poválečných německy psaných románech s tematikou odsunu či útěku, především o románu G. T.
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2009, č. 31, s. 46
Annotation: Poznámka o autorovi u jeho stati Čtení o německém divadle v Reichenbergu I. (s. 43-46). Pokračuje v dalších číslech - v č. 1(35)/2010 otištěna...
Article
3
by Janáček, Jiří, 1927-
Published Liberec : Nakladatelství RK, 2010.
Annotation: Publikace o německém divadelním dění v Liberci (od nejstarších dob do postavení nové budovy 1883); - s předmluvou (s. 5) a oddíly: Od duchovních...
Book
4
by Bahr, Hermann, 1863-1934, Kvapil, Jaroslav, 1868-1950
Published Bern : Peter Lang, 2007.
Annotation: Edice korespondence a dokumentů, s oddíly: Einleitung (s. 11-59, s kapitolami: Zur Biographie Hermann Bahrs; Zur Biographie Jaroslav Kvapils; Die erste...
Book
5
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
7
by Ron, Vojtěch, 1930-2007
Published Praha : Vyšehrad, 2009.
Annotation: Soubor studií: Rekognoskace pašijových a velikonočních her v sudetsko-karpatském prostoru (s. 19-32); Barokní divadlo v Podkrkonoší (s. 33-52);...
Book
8
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949-, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
9
Annotation: Sborník ze dvou konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
10